قالب

ESENG صنعتی راه حل های یک مرحله ای برای تولید کننده ابزارهای نوشتن ارائه می دهد ، ما متخصص در این زمینه هستیم: دستگاه ساخت قلم ، قالب تزریق پلاستیک و لوازم جانبی مرتبط. قالب شامل: قالب قلم چشمی ، قالب تیزکن مداد ، قالب قلم توپ و غیره می باشد. علاوه بر این ، می توان قالب قلم های مختلف را نیز سفارشی کرد.